POREĐENJE 2009 I 2019: Kurs, Plate, Potrošačka korpa, Kupovina namirnica

Godina 2009. 2019.

Kurs 93,27 118,46
Inflacija 6,9% 1,9%
Prosečna zarada 35.783 dinara 50.556 dinara
Stopa nezaposlenosti 16,6% 11,3%
Minimalac 87 dinara 155 dinara
Minimalna potrošačka korpa 22.782 36.646
Zatvorena preduzeća 40.042 26.108
Izvoz 5.961.293 evra 15.054.646 evra
Broj automobila 1,5 miliona 1,9 miliona
Broj zaposlenih u javnom sektoru više od 800.000 445.267

Šta smo mogli da kupimo za prosečnu platu 2009. 2019.

Ulje 413 l 450 l
Mleko 696 l 504 l
Šećer 595 kg 800 kg
Svinjsko meso 91 kg 122 kg
Brašno 861 kg 876 kg
Jaja 3.600 3.300

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *